Konferencie a semináre

Medzinárodná konferencia: Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013

25. októbra 2011
Kongresová sála Výstavníctva Agrokomplex Nitra
300 účastníkov

Podujatie v celom rozsahu organizoval portál poľnoinfo.sk.

Podujatie už necelé dva týždne po oficiálnom predstavení legislatívneho návrhu novej agrárnej politiky poľnohospodárov informovalo o jej dosahoch. V rámci konferencie vznikol aj zborník. O záveroch konferencie informovali nielen agrárne média, ale aj celospoločenské média – Pravda, Trend, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.