Kontakt

Poľnoprojekt Nitra, s. r. o.

Remeselnícka 24
949 01 Nitra
IČO: 50763695

Banka: UniCredit Bank Nitra
IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000

Mobil: 0911 986 603
Email: juraj.huba@polnoinfo.sk

Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. nie je platcom DPH.