Konferencie

2022

Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023

8. december 2022, Nitra

Diskusia Sektorové intervencie 2022

Počet účastníkov: 450 hostí

Sektorové intervencie: Možnosť ako podporiť produkciu 

30. jún 2022, Veľký Biel

polnoprojekt-sektorove-intervencie-pozvanka

Počet účastníkov: 50 hostí


2021

Ekoschémy 2023 – 2027 Podpora udržateľného poľnohospodárstva a vidieka 

23. september 2021, PD „Brezina“ Pravotice

polnoprojekt-ekoschemy-pozvanka

Počet účastníkov: 250 hostí


2019

Strategický plán: Príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva

20. jún 2019, Nitra

polnoprojekt-strategicky-plan-pozvanka

Počet účastníkov: 150 hostí


2018

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

14. jún 2018, Nitra

Počet účastníkov: 200 hostí