Spoločnosť Poľnoprojekt Nitra prevádzkuje spravodajský portál poľnoinfo.sk, pripravuje poľnohospodárske konferencie vo svojom mene, či na požiadanie klienta a poskytuje PR služby pre klientov z oblasti agrosektora.

Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. prevádzkuje portál poľnoinfo.sk od marca 2018. Samotný webový portál funguje od roku 2008.

Máme skúsenosti s prípravou vlastných podujatí, ale aj eventov na požiadanie klienta. Rozsah podujatia prispôsobujeme jeho požiadavkám. Organizáciu zabezpečujeme komplexne od vytvorenia programu, cez oslovenie prednášajúcich, rezerváciu miesta konania, technické zabezpečenie, propagáciu podujatia, prihlasovanie účastníkov, tvorbu zborníka až po mediálne výstupy realizované po podujatí. Orientujeme sa len na poľnohospodárske témy.

Konferencia Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 - 2027
Konferencia Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

Na základe požiadaviek klienta vytvoríme tlačovú správu o jeho firme, produkte či podujatí a zabezpečíme následnú komunikáciu s médiami. Pre klientov zabezpečujeme aj organizáciu tlačových konferencií s komplexným servisom a zabezpečením mediálnych výstupov. Orientujeme sa len na poľnohospodárske témy.