Možnosť prihlásenia na konferenciu až do 30. júna 2022!


Spoločnosť Poľnoprojekt Nitra prevádzkuje spravodajský portál polnoinfo.sk, pripravuje poľnohospodárske konferencie vo svojom mene, či na požiadanie klienta a poskytuje PR služby pre klientov z oblasti agrosektora.