Konferencie a semináre

Konferencia: Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013

20. augusta 2010
Agrokomplex 2010, pavilón B
100 účastníkov

Spoluorganizátori

Agroinštitút Nitra, š. p.,
Europe Direct Nitra
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Popis produjatia

Prvý raz sme otvorili tému Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 a v rámci podujatia vznikol zborník referátov.