Konferencia Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023

Registrácia ukončená z dôvodu naplnenia kapacity sály. Ďalšie prihlasovanie účastníkov nie je možné. V prípade úhrady účastníckeho poplatku po zastavení registrácie (1.12.2022, 17:00) bude poplatok vrátený odosielateľovi.

Registrovaným účastníkom konferencie ďakujeme za prihlásenie a prosíme ich, aby do výstavného areálu Agrokomplexu v Nitre prichádzali cez bránu B2 (z Akademickej ulice) čo najskôr. Ideálny čas príjazdu na podujatie je od 8:30. Z hľadiska výrazného záujmu poľnohospodárov je nevyhnutný dostatočný časový predstih.

Kongresová sála, výstavisko Agrokomplex Nitra

Podujatie sa koná počas výstavy Agrosalón 2022. V prípade prihlásenia sa na konferenciu účastník získava bezplatné parkovanie vo výstavnom areáli a vstup na výstavu.

8. december 2022

Cieľ konferencie

Podujatie je zamerané na podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Od januára 2023 dochádza k zmene programového obdobia a je nutné, aby si poľnohospodári nové postupy osvojili. Na konkrétnych príkladoch budeme ilustrovať zmeny, ktoré ich čakajú s prechodom na nový systém podpôr reflektujúci na Strategický plán 2023 – 2027.

Program

09:30 – Registrácia

10:00 – Úvodné slová organizátora konferencie
Juraj Huba, poľnoinfo.sk

10:10 – Finálna verzia SPP 2023 -2027 z pohľadu platieb I. a II. piliera
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:40 – Zorientujme sa v BISS a v čerpaní platieb na ekoschémy
Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

11:10 – Platby I. piliera na Slovensku a v štátoch EÚ
Ján Pokrivčák, riaditeľ, Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR

11:30 – Diskusia

12:00 – Zorientujme sa v podporách II. piliera
Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

12:15 – Podpory z II. piliera formou finančných nástrojov
Peter Horný, vedúci oddelenia agribiznisu UniCredit Bank

12:30 – Nastavenie platieb z pohľadu poľnohospodárskej prvovýroby
Emil Macho, predseda SPPK

12:45 – Na čo si dať pozor pri prechode na nové podpory z pohľadu žiadateľa
Jozef Šumichrast, člen predstavenstva SPPK

13:00 – Diskusia

13:30 – Obed

Zmena programu vyhradená.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Spoluorganizátori a partneri