Konferencia Ekoschémy 2023 – 2027: Podpora udržateľného poľnohospodárstva a vidieka

Cieľ podujatia

Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie s témou ekoschém, na ktoré bude vyčlenených 25-percent objemu prostriedkov z I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027. Suma stanovená na ekoplatby dosiahne celkovo 513 miliónov eur.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Prihláška

Stiahnuť tlačiteľnú prihlášku v pdf

Online prihláška

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci konferencie

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba za jedného účastníka: 36 eur s DPH

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje

  IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
  KS: 0308
  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. je platcom DPH.

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas

  Partneri

  Partneri konferencie Ekoschémy 2023 – 2027