Konferencia Ekoschémy 2023 – 2027: Podpora udržateľného poľnohospodárstva a vidieka

Podujatie sa uskutoční už vo štvrtok 23. septembra 2021 na hospodárskom dvore v Pravoticiach. V rámci organizácie konferencie sa riadime aktuálnymi opatreniami COVID automatu pre okres Bánovce nad Bebravou. Ten sa v aktuálnom týždni, v čase konania konferencie, nachádza v I. stupni ohrozenia /červená farba/.

Aby sme dokázali podujatie zorganizovať, musíme si podľa COVID AUTOMATU vybrať režim, podľa ktorého konferenciu pripravíme. Zvolili sme si režim OTP.

REŽIM OTP znamená, že na naše podujatie bude umožnený vstup len osobám, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:

 • – osoba plne očkovaná,
 • – osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • – osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prosím Vás, aby ste rešpektovali obmedzenia, ktoré nám umožnia sa osobne stretnúť. Dôležité je mať počas konferencie nasadený respirátor.

Cieľ podujatia

Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie s témou ekoschém, na ktoré bude vyčlenených 25-percent objemu prostriedkov z I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027. Suma stanovená na ekoplatby dosiahne celkovo 513 miliónov eur.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Prihláška

Stiahnuť tlačiteľnú prihlášku v pdf

Online prihláška

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci konferencie

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba za jedného účastníka: 36 eur s DPH

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje

  IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
  KS: 0308
  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. je platcom DPH.

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas

  Partneri

  Partneri konferencie Ekoschémy 2023 – 2027