Konferencia Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

Prvý júnový deň bude oficiálne predstavený legislatívny návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027. Dokument je zásadný pre smerovanie nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka v najbližších rokoch. Portál poľnoinfo.sk už dva týždne po zverejnení návrhu organizuje konferenciu, ktorá bude hľadať komplexné odpovede na otázky, ktoré dokument otvorí.

Pozvánka

 

Na stiahnutie

Pozvánka na stiahnutie vo formáte pdf

Vypisovateľná prihláška na stiahnutie vo formáte pdf (prihláška je editovateľná vo Vašom pdf prehliadači)

Prihláška na konferenciu SPP 2021 – 2027

* - povinný údaj

Organizácia

Názov*

Ulica a číslo*

Mesto, obec*

PSČ*

IČO*

DIČ/IČ DPH*

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba*

Telefón*

Fax

Email*

Účastníci konferencie

Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

Účastník 1*

Účastník 2

Účastník 3

Účastník 4

Účastník 5

Celková výška účastníckeho poplatku

Počet účastníkov*

Sadzba pre jedného účastníka*

Celková prevedená suma*

Platobné údaje

IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
KS: 0308
VS: IČO prihlásenej spoločnosti

Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. nie je platcom DPH.

Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

Uhradené dňa*:

Z účtu IBAN*:

Poznámka k prihláške

Súhlas