Konferencie a semináre

Seminár: Komplexný pohľad na repku – výživa, stimulácia, ochrana a ceny v roku 2013

Seminár: Komplexný pohľad na repku – výživa, stimulácia, ochrana a ceny v roku 2013

5. marca 2013
Agroinštitút Nitra, sála A1
60 účastníkov

Podujatie vzniklo podľa požiadaviek spoločností Agrobiosfer a Bayer CropSciences.

Vytvorili sme vyvážený odborný program, ktorý bol spojený s firemnými prednáškami. Podujatie bolo pripravené vo veľmi krátkom čase a propagácie a prihlasovanie účastníkov prebiehalo elektronicky cez portál poľnoinfo.sk.