Konferencie a semináre

Diskusné okrúhle stoly - Agrokomplex 2017

Diskusné okrúhle stoly: Celospoločenské agrárne témy

Od roku 2012 každoročne spolupracujeme pri príprave sprievodného odborného programu na tradičnej letnej výstave AGROKOMPLEX. V roku 2018 sa uskutoční už 7. ročník tohto mimoriadne obľúbeného podujatia.

Spoluorganizátori

Agroinštitút Nitra, š. p.
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku