Konferencia Strategický plán – príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva?

Cieľ podujatia

Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie s priebehom príprav Strategického plánu ako základného dokumentu pri implementácii novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021 – 2027. Strategický plán si pripravuje samotný členský štát Európskej únie a bude prispôsobený potrebám jeho poľnohospodárov. Spektrum prednášateľov poskytne rôzne pohľady na tvorbu dokumentu, ktorý je zásadný pre smerovanie nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka v najbližších rokoch.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Prihláška

Stiahnuť tlačiteľnú prihlášku v pdf

Online prihláška

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci konferencie

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Účastník 5

  Účastník 6

  Celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba pre jedného účastníka*

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje

  IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
  KS: 0308
  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. je platcom DPH.

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas

  Partneri