Konferencia Strategický plán – príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva?

Cieľ podujatia

Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie s priebehom príprav Strategického plánu ako základného dokumentu pri implementácii novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021 – 2027. Strategický plán si pripravuje samotný členský štát Európskej únie a bude prispôsobený potrebám jeho poľnohospodárov. Spektrum prednášateľov poskytne rôzne pohľady na tvorbu dokumentu, ktorý je zásadný pre smerovanie nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka v najbližších rokoch.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Prihláška

Stiahnuť tlačiteľnú prihlášku v pdf

Online prihláška

* - povinný údaj

Organizácia

Názov*

Ulica a číslo*

Mesto, obec*

PSČ*

IČO*

DIČ/IČ DPH*

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba*

Telefón*

Fax

Email*

Účastníci konferencie

Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

Účastník 1*

Účastník 2

Účastník 3

Účastník 4

Účastník 5

Účastník 6

Celková výška účastníckeho poplatku

Počet účastníkov*

Sadzba pre jedného účastníka*

Celková prevedená suma*

Platobné údaje

IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
KS: 0308
VS: IČO prihlásenej spoločnosti

Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. je platcom DPH.

Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

Uhradené dňa*:

Z účtu IBAN*:

Poznámka k prihláške

Súhlas

Partneri