Diskusia Sektorové intervencie 2022

Možnosť prihlásenia na konferenciu až do 30. júna 2022!

Názov

Diskusia

Sektorové intervencie: možnosť ako podporiť produkciu

Ovocie, zelenina, zemiaky, mlieko a mliečne výrobky, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso

Cieľ podujatia

Cieľom sektorových intervencií je posilniť trhovú orientáciu poľnohospodárskych podnikov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Sektorové intervencie vo forme organizácií výrobcov budú v rokoch 2023 až 2027 podporené sumou 27,5 mil. eur z priamych platieb pre sektor ovocia a zeleniny, čo sú povinne podporované sektory. Sumou 25 mil. eur budú podporené ostatné sektory (mlieko a mliečne výrobky, zemiaky, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso).

Sektorové intervencie priamo motivujú k výrobe a to spôsobom podpory tržieb. Vzhľadom na postupný proces zapojenia poľnohospodárov do organizácií výrobcov a postupného zvyšovania hodnoty trhovej produkcie môže Slovensko alokovanú čiastku navyšovať. Podmienky pre ostatné sektory je nutné definovať v národnej legislatíve, preto je potrebné nastaviť kritériá uznania a vypracovať národnú legislatívu.

Diskusia má priniesť správne nastavenie podmienok v prospech producentov citlivých komodít.

Pozvánka

Stiahnuť pozvánku v pdf

Prihláška

Stiahnuť tlačiteľnú prihlášku v pdf

Online prihláška

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci konferencie

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba za jedného účastníka: 36 eur s DPH

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje

  IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
  KS: 0308
  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Organizátor konferencie Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. je platcom DPH.

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas

  Organizátori

  Spoluorganizátori

  Generálny partner